Kontakt

Nasz oferta

Nasze biuro rachunkowe oferuje obsługę rachunkowo-księgową dla małych i średnich firm, sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oferujemy:

  • pełna księgowość obejmującą prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych;
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym;
  • doradztwo podatkowe dla firm oraz osób prywatnych;
  • obsługę kadr i płac;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych dla GUSu;